معرفی فرماندار

 

فرماندارشهرستان سپیدان : جمال جوادی جهرمی

تاریخ تولد:۱۳۴۳

تحصیلات دانشگاهی: کارشناسی ارشد جامعه شناسی

سابقه مدیریتی :  بخشدار  و معاون فرماندار ویژه شهرستان جهرم

شماره تلفن مستقیم:۳۶۷۲۲۴۴۲-۰۷۱

شماره فاکس:۳۶۷۲۲۸۶۶-۰۷۱