برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی در شهرستان سپیدان

همزمان باسراسرکشور،بیست ویکمین انتخابات شورای دانش آموزی باحضور۸۵۰۰دانش آموزدر۱۱۰آموزشگاه سپیدان برگزارشد.


به گزارش سپیدان فردا،مراسم نمادین انتخابات شورای دانش آموزی سپیدان بصورت نمادین و باحضورمسولین درآموزشگاه سمیه شهر اردکان برگزارشد .
مدیرآموزش وپرورش سپیدان در این مراسم بااشاره به آیات قرآنی «وامرهم شوری بینهم» «وشاورهم فی الامر» گفت:مبحث مشورت کردن پیرامون امورمهم در دین اسلام موردتاکید قرارگرفته وامروزه یکی ازارکان مهم تصمیم گیری درمدارس،شوراهای دانش آموزی هستند.

فرشادحیاتی باتاکیدبرنقش موثردانش آموزان درمدارس وانتخاب آگاهانه تصریح کرد:انتخابات شورای دانش آموزی،نوعی تمرین زندگی است که دانش آموزان بامشارکت اجتماعی هم برای سهیم شدن درانتخاب های مهم ترآماده می شوند وهم باخودباوری ومسولیت پذیری آشنا می شوند.

گفتنی است دانش آموزان تمامی مدارس باشرکت در انتخابات شورای دانش آموزی براساس دوره تحصیلی وآمارکل دانش آموزان تعداد۵تا۱۱نفرازمنتخبین را برای یک دوره یک ساله انتخاب می کنند تا باحضوردرجلسات مختلف ،پیرامون مسائل درسی،تربیتی،فرهنگی و…دانش آموزان تصمیم گیری نمایند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *