فرشاد حیاتی بعنوان مدیر جدید آموزش وپروش سپیدان معارفه شد

آئین تودیع و معارفه رؤسای پیشین و جدید اداره آموزش و پرورش شهرستان سپیدان با حضور  فرماندار سپیدان ، امام جمعه شهرستان،معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش فارس و جمعی از مسئولان وفرهنگیان شهرستان در محل سالن شهید قنوتی شهر اردکان برگزار شدو فرشاد حیاتی بعنوان مدیر جدید آموزش و پرورش شهرستان سپیدان معرفی شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری سپیدان،فرماندار سپیدان دراین مراسم پذیرش مسولیت در جمهوری اسلامی را یک فرصت برای خدمت رسانی به مردم دانست و اظهار داشت:  درشرایط کنونی هیچ انگیزه ای به بالاتر ازخدمت ومدیریت جهاد گونه درجهت حفظ پویایی وحفظ استقلال،حرمت وسربلندی مردم وجودندارد.


جمال جوادی جهرمی،ضمن قدردانی ازمسولین قبلی آموزش وپرورش وتبریک به مدیرجدیدتاکیدکرد:مدیرجدیدآموزش وپرورش می بایست بابهره گیری ازنیروهای توانمندوشایسته وخارج ازسلائق سیاسی وبراساس نقشه راه وسندتحول بنیادین برای پیشرفت آموزش وپرورش تلاش نماید.
رئیس شورای آموزش وپرورش سپیدان،ضمن اشاره به نقش محوری آموزش وپرورش درکشور تصریح نمود:آموزش وپرورش درنظام توسعه سیاسی،اجتماعی،اقتصادی،فرهنگی وعلمی نقشی بسیاربرجسته،مهم،اساسی وبنیادی دارد.
این مقام سیاسی شهرستان افزود:محورتوسعه وتعالی کشورمبتنی برنظام آموزش وپرورش است بنابراین اگرکشوری درحوزه های مختلف:صنعت،تکنولوژی،تولیدعلم،فنآوری ونیل به استقلال سیاسی واقتصادی توفیقاتی داشته است مرهون توجه به آموزش وپرورش است.


وی ادامه داد:آموزش وپرورش پایه ومحورتوسعه فرهنگی وعلمی است ونقش آموزش وپرورش نقشی پررنگ وحساس است که اگرازآن غفلت شودشرایط رشدوتوسعه محقق نخواهدشد.
فرماندارسپیدان اظهارداشت:آموزش لازمه توسعه پایداراست وآموزش برمبنای تربیت نیروی انسانی ماهر ونیروی انسانی محرک ووموتورتوسعه است واگرآموزش نباشدتوسعه محقق نخواهدشد.
وی ادامه داد:آموزش وتوسعه یک رابطه دوسویه دارندبنابراین آموزش بسترسازتوسعه است وتوسعه محوری درجهت تحول آموزش های بنیادین درجامعه است.


این مقام مسول افزود:دراسلام برعلم آموزی همراه باتفکرتربیتی وآموزش اخلاقی وکسب تهذیب نفس تاکیدنموده است واین معیارمی توانددرجهت رشدفضائل اخلاقی،انسانی،عقلانی،جسمانی ورفتاری تاثیربگذارد.
رئیس شورای آموزش وپرورش سپیدان،درپایان به اجرای سندتحول بنیادین برای رسیدن به جایگاه اول منطقه باتاکیدبرمدیریت جهادی برپایه کیفیت بخشی وکسب مهارت توسط دانش آموزان تاکید کرد.
معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش فارس گفت: سند تحول بنیادین آموزش و پرورش نه یک شعار ،بلکه نقشه راه برای آموزش و پرورش است که برای دستیابی به اهداف آن، نظام تعلیم و تربیت نیازمند کمک همه جانبه در تراز ملی است .

درادامه جلسه امام جمعه سپیدان با اشاره به ارزش علم درنزدخداوندمتعال واحادیث وروایات تصریح کرد:
خداوندمتعال علم رافخربشربرملائکه دانسته وجایگاه انسان به خاطرتعلیم وتربیت می باشدکه متولی آن آموزش وپرورش است.
حجه الاسلام والمسلمین سیدعبدالرحمن موسوی انورافزود:آموزش وپرورش متعلق به تمامی مردم است وهدف مقدسی دارد بنابراین نبایدسیاسی شود.
نماینده ولی فقیه در سپیدان در ادامه افزود:هیچ خانه ای نیست که باآموزش وپرورش ومدرسه سروکارنداشته باشدبنابراین همه بایدبه آموزش وپرورش کمک نمایند.

فرهاد اسماعیلی نیز در آیین اظهار داشت::معلمین در همه احوال در راستای تعلیم و تربیت آینده سازان جامعه گام بر می دارند.
معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش فارس نیاز کنونی کشور را وحدت واقعی در بین همه آحاد جامعه عنوان کرد و گفت: پیشبرد اهداف آموزش و پرورش در گرو اتحاد و یکپارچگی در راستای دستیابی به اهداف کلان نظام تعلیم و تربیت است .
وی گفت: سند تحول بنیادین آموزش و پرورش نه یک شعار ،بلکه نقشه راه برای آموزش و پرورش است که برای دستیابی به اهداف آن، نظام تعلیم و تربیت نیازمند کمک همه جانبه در تراز ملی است .
اسماعیلی لازمه دستیابی به اهداف سند تحول بنیادین را بررسی دقیق و شناخت آن و حرکت به سمت عملیاتی کردن برنامه های این سند عنوان کرد.

همچنین دراین مراسم،مدیرجدیدآموزش وپرورش سپیدان گفت:آموزش وپرورش خاستگاه همه نیازهای امروز وضرورت های فرداست ودرسندتحول بنیادین یکی ازساحت های مهم برجایگاه آموزش وپرورش به عنوان نهادی اجتماعی-فرهنگی وسیاسی تاکیرگردیده است اما نباید آموزش وپرورش جولانگاه سیاسیون قرارگیردچراکه سیاست زدگی آفتی است که امروزه درجامعه رسوخ کرده است.
فرشادحیاتی باتاکیدبربارورکردن دوستی ونهادینه نمودن احترام افزود:می بایست کاری کنیم که آموزش وپرورش هم رضایتمندی ایجادکندوهم رسالت وکارآیی خودش راایفانماید.
وی افزود:توسعه وتحول درآموزش وپرورش مرهون انسانهایی است که ازخودشان مایه گذاشته وباوجود بینش سیاسی آموزش وپرورش راسیاسی نکرده اند.


حیاتی تصریح کرد:ما درآموزش وپرورش اهل تعامل باهمه نهادها وادارات هستیم اما اعمال نظر را نمی پذیریم وباتشکیل کارگروه های تخصصی،جذب مدیران برنامه ریز،اولیای مطالبه گر ودانش آموزان نقادوپرسشگربه دنبال رسیدن به اهداف متعالی آموزش وپرورش هستیم.
همچنین دراین جلسه مدیران سابق آموزش وپرورش،گزارشی ازعملکرد دوران مدیریت خودارائه نمودند.
در این مراسم که با حضورجمعی از مسئولین و فرهنگیان شهرستان سپیدان برگزار شد، ضمن تقدیر از خدمات سعید مهبودی و محسن حیدری به عنوان رییس پیشین و سرپرست آموزش و پرورش سپیدان، فرشاد حیاتی به عنوان رییس جدید این اداره منصوب شد.
گفتنی است حیاتی پیش از این به عنوان رییس اداره برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی اداره کل آموزش و پرورش فارس مشغول به خدمت بوده است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *