مصوبات شورای حفاظت منابع آب شهرستان با جدیت تمام پیگیری شود

فرماندار سپیدان بر لزوم توجه جدی به برنامه ریزی و بهینه سازی مصرف آب در شهرستان تاکید کرد وافزود::امروزه یکی از نگرانی های اصلی مردم کشور وشهرستان ما مسئله آب و کمبود آن است لذا با توجه به شرایط وبه جهت استفاده و مدیریت بهینه از منابع آب موجود لازم است مدیران و مسئولان دستگاه های اجرایی شهرستان عملیاتی شدن تصمیمات و مصوبات جلسات شورای حفاظت منابع آب را با جدیت پیگیری کنند .

به گزارش روابط عمومی فرمانداری سپیدان،جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان سپیدان در راستای پیگیری مصوبات قبلی به ریاست شبیر زارع خفری فرماندار سپیدان وبا حضور قاسم پاک نژاد معاون فرماندار سپیدان وسایر اعضا این شورا در دفتر فرماندار برگزار شد.

فرماندار سپیدان در این جلسه صیانت و نگهداری از منابع آب را وظیفه تمامی دستگاهها دانست و افزود: باید در مدیریت منابع آب نگاه اعتقادی و حساسیت بالا داشته باشیم و درحفظ و نگهداری منابع آب موجود جدیت داشته و این حساسیت و جدیت را از طریق کارهای فرهنگی به مردم انتقال دهیم.

شبیر زارع خفری بر لزوم توجه جدی به برنامه ریزی و بهینه سازی مصرف آب در شهرستان تاکید کرد وافزود::امروزه یکی از نگرانی های اصلی مردم کشور وشهرستان ما مسئله آب و کمبود آن است لذا با توجه به شرایط وبه جهت استفاده و مدیریت بهینه از منابع آب موجود لازم است مدیران و مسئولان دستگاه های اجرایی شهرستان عملیاتی شدن تصمیمات و مصوبات جلسات شورای حفاظت منابع آب را با جدیت پیگیری کنند.در ادامه مصوبات جلسه قبلی پیگیری واقدامات صورت گرفته توسط دستگاههایی متولی گزارش گردید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *