دی ۲۰, ۱۳۹۷

معضلات و مشکلات طرح گازرسانی به روستای باغستان بررسی شد

به منظور رفع موانع  طرح گاز رسانی به روستای باغستان از توابع بخش مرکزی ،جلسه ای به ریاست معاون برنامه ریزی و هماهنگی امر عمرانی فرمانداری سپیدان  وبا حضور بخشدار مرکزی ،رئیس شرکت گاز سپیدان و  نمایندگانی از شرکت گاز استان در محل فرمانداری برگزار شد.

بررسی مسائل و مشکلات ۱۰واحد تولیدی-صنعتی در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید واشتغال شهرستان سپیدان

در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید و اشتغال شهرستان سپیدان که به ریاست نادر ضیائی معاون فرماندار سپیدان و با حضور سایر اعضا در سالن فرمانداری سپیدان برگزار شد،مسائل ومشکلات ۱۰واحد تولیدی -صنعتی مستقر در سپیدان بررسی و تصمیمات لازم اتخاذ شد.

کارگاه آموزشی پیشگیری ازجرائم وآسیب های اجتماعی درسپیدان برگزار شد

کارگاه آموزشی پیشگیری ازآسیب های اجتماعی باهدف توانمندسازی فرهنگیان بامحور«سواد رسانه ای» درسپیدان برگزار شد..