دی ۱۸, ۱۳۹۷

جذب سرمایه گذاران در راستای توسعه بخش گردشگری و صنعت در شهرستان سپیدان ضروری است

فرماندار سپیدان سرمایه گذاری در بخش گردشگری و صنعت را از عوامل اصلی توسعه سپیدان برشمرد وافزود: حمایت از سرمایه گذاران و رفع موانع و مشکلات پیش روی سرمایه گذاری در  سپیدان از اولویت مهم شهرستان است.