دی ۱۶, ۱۳۹۷

بازدید فرماندار سپیدان از نحوه خدمات رسانی مجموعه تفریحی ورزشی پولادکف به گردشگران

مهندس جمال جوادی جهرمی به صورت سرزده از مجموعه تفریحی – ورزشی پولادکف بازدید کرد و از نزدیک در جریان امکانات  و نحوه خدمات رسانی این مجموعه به گردشگران در شهرستان قرار گرفت .

بهره گیری از ظرفیت بسیج سازندگی در جهت توسعه پایدار شهرستان سپیدان

فرماندار سپیدان با تاکید بر استفاده از ظرفیت بسیج سازندگی در راستای توسعه پایدار شهرستان،اظهار داشت:بسیج سازندگی از یک ظرفیت عظیم و گسترده ای از بعد فکری و معنوی و از حیث تجهیزات وعدوات برخوردار می باشد که ما باید بتوانیم از این ظرفیت بالقوه در سایه تعامل و ارتباط دو سویه  بهره گیری کنیم.