دی ۲, ۱۳۹۷

بازدید سرزده از دستگاه‌های اجرایی و خدمات رسان شهرستان در راستای ارتقا سطح کیفی خدمات دولتی به مردم ادامه خواهد داشت

فرماندار سپیدان هدف از این بازدیدها و سرکشی‌های سرزده را ارزیابی نقاط قوت و ضعف بخش‌های مختلف خدمات‌دهی دولت به مردم در شهرستان عنوان کرد و اظهار داشت:در راستای ارتقا سطح کیفی خدمات دولتی به مردم سپیدان ،بازدید سرزده از دستگاه‌های اجرایی وخدمات رسان شهرستان ادامه خواهد داشت.