آذر ۱۰, ۱۳۹۷

ضرورت ترغیب سرمایه گذاران به توسعه کشت های گلخانه ای در سپیدان

فرماندار و رئیس کارگروه کشاورزی سپیدان بر ضرورت ترغیب سرمایه گزاران به توسعه کشت های گلخانه ای در شهرستان تاکید کرد و اظهار داشت: استفاده از کشت گلخانه ای در چارچوب سیاست تغییر الگوی کشت، مهمترین راهکاری است که با استفاده از آن می توان بر چالش محدود بودن منابع آبی مقابله و کشاورزی شهرستان سپیدان را تقویت کرد.