آذر ۷, ۱۳۹۷

برگزاری بیستمین مانور سراسری زلزله در شهرستان سپیدان

هفتم آذرماه ۹۷ همزمان با سراسر کشور بیستمین مانور سراسری زلزله با شعار “مدرسه ایمن جامعه تاب آور” با حضور فرماندار سپیدان در مدارس سپیدان برگزار شد.