آبان ۲۷, ۱۳۹۷

انجام گشت مشترک بازرسی و نظارت بر بازار سپیدان

 رئیس اداره صنعت ،معدن وتجارت شهرستان سپیدان اظهارداشت:به منظور حمایت از حقوق مصرف کنندگان ومبارزه با گرانفروشی وکنترل قیمت ها وبرخورد با تخلفات صنفی، گشت های مشترک بازرسی و نظارت در شهرستان فعال هستند.

اعطای بسته های حمایتی به کشاورزان و سهام داران شرکت تعاونی روستایی در دستور کار دولت

مدیر عامل اتحادیه مرکزی تعاونی های روستایی وکشاورزی کشور : با توجه به بحران خشکسالی بسته های حمایتی از کشاورزان وسهام داران شرکت تعاونی روستایی در دستور کار دولت قرار دارد.