آبان ۲۶, ۱۳۹۷

امداد رسانی به ۳۴ خانوار عشایر در بارندگی های اخیر در سپیدان

فرماندار ورئیس ستاد مدیریت بحران شهرستان سپیدان با اشاره به بارندگی های روزهای اخیر در شهرستان، اذعان داشت: باهمکاری اعضای ستاد مدیریت بحران شهرستان به ۳۴ خانوار عشایر گرفتار در باران امدادرسانی شد.