آبان ۲۳, ۱۳۹۷

افتتاح دو طرح عمرانی وکشاورزی به مناسبت دهه وقف در بخش بیضا

رئیس اداره اوقاف وامور خیریه بیضا اظهار داشت: به مناسبت دهه وقف وبا صرف اعتباری افزون بر چهارمیلیارد و هشتصد میلیون ریال دو طرح عمرانی و کشاورزی در روستای دشمن زیاری بیضا افتتاح ومورد بهره برداری قرار گرفت.

اجرای طرح خطرسنجی بیماری های قلبی و عروقی، دیابت و فشارخون برای ۱۶۰۰۰ سپیدانی

رئیس شبکه بهداشت و درمان سپیدان به مناسبت روز جهانی دیابت، از شناسایی و مراقبت یک هزار و ۳۹۰ بیمار دیابتی تا پایان شهریور ماه سال جاری در این شهرستان خبر داد.