آبان ۱۵, ۱۳۹۷

بازدید استاندار فارس و فرماندار سپیدان از گلخانه تولیدی گل رز در شهرستان

مهندس تبادار استاندارفارس به اتفاق مهندس جمال جوادی جهرمی فرماندار سپیدان،مهندس رحمانی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استانداری فارس،مهندس خسروانیان بخشدارهمایجان و تعدادی از مدیران استانی وشهرستانی ازبخش های مختلف مجموعه گلخانه گل رز آقای محمودی ،تولیدکننده انواع گل رز شاخه بریده واقع در بخش همایجان سپیدان بازدید کردند.

برگزاری مانور پدافند غیرعامل در واحد تولیدی مرغ اجداد در سپیدان

در هفتمین روز از گرامیداشت هفته پدافند غیرعامل ،مانور پدافند غیر عامل با محوریت آموزش ، فرهنگ سازی ،آمادگی و خودآزمایی نیروهای امدادی و کمک رسان طرح ریزی و باحضور فرماندار سپیدان،معاون فرماندار و اعضا کارگروه پدافند غیرعامل در واحد تولیدی مرغ اجداد واقع در بخش همایجان برگزار شد.