آبان ۹, ۱۳۹۷

نقش بی بدیل آموزش وپرورش در آموزش ونهادینه سازی فرهنگ پدافند غیرعامل

فرماندار سپیدان با تأکید بر اینکه آموزش و فرهنگ‌سازی در امر پدافند غیرعامل بسیار مهم و ضروری است،اذعان داشت:آموزش وپرورش به عنوان یکی از مهمترین واساسی ترین نهادهای فرهنگی جامعه، نقش اساسی در آموزش پذیری و نهادینه کردن فرهنگ پدافندغیرعامل درسطح مردم وجامعه برعهده دارد.

پیام فرماندار سپیدان به مناسبت هفته پدافند غیر عامل

مهندس جمال حوادی جهرمی فرماندار سپیدان به مناسبت هفته پدافند غیرعامل، پیامی صادر کرد.