آبان ۲, ۱۳۹۷

گزارش تصویری >>بازدید فرماندار سپیدان از نمایشگاه توانمندی‌ها و دستاوردهای سالمندان

جمال جوادی جهرمی فرماندار سپیدان از نمایشگاه توانمندی‌ها و دستاوردهای سالمندان تحت پوشش اداره بهزیستی شهرستان بازدید کرد.

همایش بانوان ورزشکار شهرستان سپیدان برگزار شد/بانوان در رشد ، توسعه و شکوفایی ورزش نقش ارزنده ای ایفا می کنند

جمال جوادی جهرمی فرماندار سپیدان در همایش بانوان ورزشکار شهرستان اظهار داشت:بانوان در رشد ، توسعه و شکوفایی ورزش نقش ارزنده ای ایفا می کنند و نباید افتخارآفرینی های این قشر نادیده گرفته شود.

نقش موثر آموزش دهیاران در توسعه روستایی

معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرماندار سپیدان با اشاره به نقش موثر آموزش دهیاران در توسعه روستایی،اظهار داشت: بین آموزش دهیاران و توسعه روستایی رابطه معناداری وجود دارد یعنی هر چه آموزش ها با کمیت وکیفیت بیشتری صورت گیرد ، دستیابی به توسعه روستایی نیز از شتاب بیشتری برخوردار می گردد.