مهر ۲۸, ۱۳۹۷

شهرستان سپیدان از ظرفیت های مناسبی در حوزه توریسم درمانی برخوردار است

فرماندار سپیدان با اشاره به ظرفیت مناسب شهرستان سپیدان در جذب گردشگران خارجی و گردشگران داخلی، عنوان کرد:شهرستان سپیدان با توجه به بهره مندی از اقلیم آب هوایی بسیار خوب و جاذبه های طبیعی موجود، از ظرفیت مناسبی در حوزه توریسم درمانی برخوردار است که می توان از آنها برای توسعه حوزه گردشگری سلامت استفاده کرد.