مهر ۲۵, ۱۳۹۷

ضرورت استفاده از ظرفیت خیرین در جهت کنترل آسیب های اجتماعی

فرماندار سپیدان بر ضرورت استفاده از ظرفیت خیرین در حوزه مقابله با آسیب‌های اجتماعی تأکید کرد واظهار داشت:ما باید نگاه،نگرش و رویکرد خیرین را به سمت مسائل اجتماعی سوق دهیم.