مهر ۲۳, ۱۳۹۷

بررسی موانع تولید هفت واحد صنعتی بخش بیضا

با هدف بررسی مسائل و مشکلات واحدهای صنعتی شهرستان،مهندس جمال جوادی فرماندار سپیدان به اتفاق مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس از هفت واحد تولیدی صنعتی مستقر در بخش بیضا بازدید کرد.