شهریور ۲۵, ۱۳۹۷

جلسه هیئت نظارت بر سازمان های مردم نهاد شهرستان سپیدان برگزار شد

جلسه هیئت نظارت بر سازمان های مردم نهاد شهرستان سپیدان به ریاست معاون فرماندار شهرستان سپیدان و با حضور اعضا و دستور کار ارائه گزارش آخرین وضعیت سمن های شهرستان و بررسی درخواست های واصله جهت تاسیس سمن های جدید در محل  فرمانداری برگزار شد .

تمام ادارات،سازمانهای دولتی وغیر دولتی موظف هستند پنج درصد از نیروی مورد نیازخود را ازبین معلولین انتخاب کنند

مدیرکل بهزیستی استان فارس تاکید کرد:دولتی وغیر دولتی موظف هستند پنج درصد از نیروی مورد نیازخود را ازبین معلولین انتخاب کنند.