شهریور ۲۰, ۱۳۹۷

نخستین جلسه ستاد باز آفرینی شهری شهرستان سپیدان برگزار شد

نخستین جلسه ستاد باز آفرینی شهری شهرستان سپیدان به ریاست جمال جوادی جهرمی فرماندار سپیدان وبا حضور رئیس ستاد بازآفرینی استان فارس، شهردار اردکان وسایر اعضا این ستاد در محل فرمانداری سپیدان برگزار شد.

مشکلات اهالی بخش بیضا با حضور نماینده و فرماندار سپیدان بررسی شد

مسائل ومشکلات اهالی شهر وروستاهای بخش بیضا شهرستان سپیدان با حضور نماینده مردم سپیدان در مجلس شورای اسلامی ،فرماندار سپیدان وتعدادی از مسئولین شهرستان بررسی شد.