شهریور ۱۱, ۱۳۹۷

انتقاد فرماندار سپیدان از بکارگیری کارگران خارجی در شهرستان

فرماندار سپیدان ضمن تاکید براهمیت بررسی علل اسقبال کارفرمایان به جذب کارگران خارجی به ویژه کارگران افغان،اظهار داشت:علت اینکه فضای لازم برای کار یک خارجی و یک بیگانه در شهرستان فراهم است و یک کارگر ایرانی نیز در شهرستان محروم از فرصت شغلی است باید از نظر جامعه شناسی مطالعه و بررسی شود.