مرداد ۲۲, ۱۳۹۷

برگزاری اردوی جهادی در مناطق محروم شهرستان سپیدان

رئیس شبکه بهداشت درمان سپیدان خبر داد: به همت شبکه بهداشت و درمان سپیدان و همکاری بسیج جامعه پزشکی شهرستان،طرح ویزیت رایگان ویژه مناطق محروم سپیدان در قالب اردو جهادی به مدت یک هفته به اجرا در آمد.

افتتاح نخستین دفتر خدمات الکترونیک قضایی در سپیدان

نخستین دفتر خدمات الکترونیک قضایی شهرستان سپیدان با حضور فرماندار سپیدان و معاون قضایی دادگستری استان فارس در شهر اردکان سپیدان افتتاح شد.