دی ۱۳, ۱۳۹۶

رئیس جدید هیئت نجات غریق و غواصی شهرستان سپیدان منصوب شد

محمد علی عارفی اردکانی طی حکمی از سوی رئیس هیئت نجات غریق و غواصی فارس به عنوان رئیس جدید هیئت نجات غریق و غواصی شهرستان سپیدان منصوب شد.