دی ۱۲, ۱۳۹۶

حمایت از صنعتگران وعوامل تولید در راستای تحقق توسعه اقتصاد و  اشتغال پایدار در شهرستان الزامیست

فرماندار سپیدان با تاکید بر حمایت صنعتگران وسرمایه گذاران و با بیان اینکه نقش و جایگاه تولید‌کنندگان و صنعتگران در رونق اقتصادی حائز اهمیت است ،تصریح کرد: در راستای تحقق توسعه اقتصاد و اشتغال پایدار در شهرستان حمایت از صنعتگران و همه عوامل عرصه تولید الزامیست.

کمیته فنی بررسی طرح های اشتغالزا در سپیدان تشکیل شد

نخستین جلسه کمیته فنی بررسی طرح های اشتغالزا(فراگیر)با محوریت بررسی طرحهای اشتغالزای شهرستان به ریاست بخشدار بخش مرکزی وباحضور سایر اعضا در دفتر بخشدار مرکزی برگزار شد.