دی ۴, ۱۳۹۶

بررسی مشکلات ۷ واحد تولیدی در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید سپیدان

در پانزدهمین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید سپیدان که به ریاست شبیر زارع خفری فرماندار شهرستان در محل فرمانداری برگزار شد،مشکلات ۷ واحد تولیدی بررسی شد.