شهریور ۱۲, ۱۳۹۶

برگزاری جلسه هم اندیشی وبررسی مسائل ومشکلات فروش سیب باغداران شهرستان سپیدان 

جلسه هم اندیشی وبررسی مسائل ومشکلات فروش سیب باغداران شهرستان سپیدان به ریاست بخشدار بخش مرکزی در محل بخشداری برگزار شد.