شهریور ۹, ۱۳۹۶

از قهرمانان ومدال آوران کشتی شهرستان سپیدان تجلیل شد

طی مراسمی در منطقه گردشگری چله گاه، از قهرمانان و مدال آوران کشتی سپیدان در مسابقات کشوری و استانی  تجلیل بعمل آمد.