شهریور ۸, ۱۳۹۶

باحضورمعاون استاندار فارس دو واحد تولیدی وصنعتی در شهرستان سپیدان افتتاح شد

همزمان با هفتمین روز از هفته دولت، باحضور معاون عمرانی استاندار فارس و فرماندار سپیدان دو واحد تولیدی و صنعتی در بخش بیضا افتتاح وبه بهره برداری رسید.