شهریور ۳, ۱۳۹۶

حرکت در خط اسلام جاودانگی افراد را رقم خواهد زد

معاون فرماندار شهرستان سپیدان در جمع نمازگزاران اظهار داشت :آنچه در طول کشور باعث برجسته شدن افراد وجاودانگی آنها می شود ،نه به خاطر عنوان ومقام ونه به خاطر مرتبه ودرجه بلکه بواسطه ویژگیهای فردی وحرکت در خط اسلام است .

دربیش از پنجاه روستای بیضا عملیات اجرایی طرح بهسازی در حال انجام است

امراله رئیسی  بخشدار بیضادر جمع نمازگزاران این بخش اظهار داشت :درحال حاضر دربیش از پنجاه روستای بیضا عملیات اجرایی طرح بهسازی در حال انجام است

آغاز تکمیل پروژه مجموعه ورزشی ،تفریحی کارگران سپیدان در هفته دولت

ابراهیم هوشمندی سرپرست  اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی سپیدان  اظهارداشت : تکمیل و راه اندازی  پروژه مجموعه ورزشی ، تفریحی کارگران توسط دو پیمانکار آغاز شد.

رکاب زنی کارمندان سپیدانی در دومین روز از هفته دولت

در دومین روز از هفته دولت جمعی ازمسئولین و کارمندان شهرستان سپیدان فاصله ۱۰ کیلومتری مسیر فرمانداری تا تفرجگاه چله گاه شهر اردکان را رکاب زدند.

افتتاح چند پروژه عمرانی بخش بیضا در هفته دولت

بخشدار بیضا:در هفته دولت باصرف  اعتباری افزون بر پانزده میلیارد تومان چندین پروژه عمرانی ،خدماتی ودرمانی به بهره برداری خواهد رسید.