صنعت

حمایت از واحدهای صنعتی پیشرفت منطقه را به همراه خواهد داشت

شبیر زارع خفری فرماندار سپیدان در حاشیه بازدید از واحدهای صنعتی این شهرستان اظهار داشت:حمایت ازواحدهای تولیدی و صنعتی شهرستان به ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی کمک جدی می نماید وپیشرفت منطقه را به همراه خواهد داشت

فرماندار سپیدان از واحد تولیدی فرآورده های گوشتی در شهرستان بازدید کرد

در راستای بررسی وضعیت ورفع مشکلات واحدهای تولیدی وصنعتی شهرستان ، شبیر زارع خفری فرماندار سپیدان ازواحد تولیدی فرآورده های گوشتی مستقر در بخش همایجان بازدید کرد

حمایت از واحدهای تولیدی وصنعتی دراصل توجه به تولید و اشتغال است

شبیر زارع خفری فرماندار ورئیس  کارگروه رفع موانع تولید سپیدان در حاشیه بازدید از واحدهای تولیدی گروه موج این شهرستان اظهار داشت:حمایت ازواحد های تولیدی وصنعتی در اصل توجه به تولید و اشتغال است

یکی از مشکلات اساسی صنعت در حال حاضر مشکلات مدیریتی می باشد

مشتاقی لار فرماندار شهرستان سپیدان در جلسه ای که بمنظور ارتباط بین دانشگاه وبخش صنعت در فرمانداری برگزارشد،اظهار داشت:یکی از مشکلات اساسی صنعت در حال حاضر مشکلات مدیریتی می باشد .

کارگروه رفع موانع تولید سپیدان درفرمانداری تشکیل شد

تقدیر از روسای اداره صنعت معدن و تجارت و اتاق اصناف شهرستان سپیدان

گردهمایی ۲ روزه تخصصی روسای ادارات صنعت ٬ معدن و تجارت ومسئولین اتاق اصناف سراسر استان فارس درشهرستان سپیدان برگزارشد

تولید کنندگان سربازان خط مقدم اقتصادی جامعه هستند

جلسه آموزشی(نان سلامت بخش) ویژه خبازان در سپیدان برگزار گردید

جلسه کمسیون نظارت درمحل فرمانداری سپیدان برگزار گردید