صفحه اصلی / معرفی فرماندار

معرفی فرماندار

فرماندارشهرستان سپیدان :    جمال جوادی جهرمی

تاریخ تولد:                             ۱۳۴۳

تحصیلات دانشگاهی:             کارشناسی ارشد جامعه شناسی

سابقه مدیریتی :                   بخشدارسیمکان و معاون فرماندار ویژه شهرستان جهرم

شماره تلفن مستقیم:             ۳۶۷۲۲۴۴۲-۰۷۱

شماره فاکس:                      ۳۶۷۲۲
۸۶۶-۰۷۱